Naše vozidla

                                                                 

703 638-7 SÚD LD Teplice (v GO)

742 119-1 SÚD LD Teplice (provozní)